https://youtu.be/Q6eNy4wVOa4

Wolfgang Wee Uncut #261: Kjetil Hatlebrekke er fagdirektør i Etterretningstjenesten, har tjenestegjort i Forsvaret siden 1990, har operativ erfaring fra Bosnia, Kosovo, Midtøsten og Afghanistan. Han er også tildelt Etterretningstjenestens fortjenestemedalje. #wolfgangweeuncut

 

Se hele episoden her: https://youtu.be/Q6eNy4wVOa4

 

Temaer: Etterretning, E-tjenesten, Sikkerhetspolitikk, Ukraina, Rekruttering, Informasjonsflommen, Induksjonsproblemet, 9/11, Filosofi, Hemmelighold, Signal vs Støy, +++

 

Leave a Reply