(PS! Episode 1 og 2 slippes åpent. For å høre resten av serien, bli medlem av WWU på Youtube eller Apple Podcast. Serien publiseres i sin helhet for allmenheten i løpet av april.)

Wolfgang Wee Uncut miniserie med Sturla Ellingvåg:

“12.000 År Med Norsk Historie. Arven Fra Jegere, Krigere og Vikinger.”

Sturla Ellingvåg er historiker og har jobbet med DNA- og historieforsking ved DNA-laben Geogenetics Centre, Københavns Universitet. Han har gjennomført forskningsekspedisjoner til Påskeøya, Marokko, Sentral-Asia og Svartehavskysten og stått for åpning av normannergraver i Italia og Frankrike.  

Sturla arbeider også med formidling og kan bookes gjennom Talerlisten: https://talerlisten.no/profil/sturla-ellingvag.  

Sturla Ellingvåg | WWU Miniserie (1:6) Prolog: Sturla Som Forsker i Thor Heyerdahls Fotspor

Se hele episoden her: https://youtu.be/UIaXOEe4zSY

Sturla Ellingvåg | WWU Miniserie (2:6) Steinalderen (Som Ikke Bør Kalles Steinalderen)

Se hele episoden her: https://youtu.be/ZTVSclu5fpQ

Sturla Ellingvåg | WWU Miniserie (3:6) Hvileepisode

Se hele episoden her: https://youtu.be/g2V6EZEwb_4

Sturla Ellingvåg | WWU Miniserie (4:6) Bronsealderen og Krigersamfunnet

Se hele episoden her: https://youtu.be/g2V6EZEwb_4

Sturla Ellingvåg | WWU Miniserie (5:6) Jernalderen og Vikingtiden

Se hele episoden her: https://youtu.be/7oglYrBRKtM

Sturla Ellingvåg | WWU Miniserie (6:6) Fra Vikingtiden Til Moderne Tid

Se hele episoden her: https://youtu.be/8iFDshdwd2o

Leave a Reply