I denne podkastserien snakker jeg med professor Terje Tvedt om sju utvalgte titler fra hans omfattende forfatterskap. Tvedts forskning har konsentrert seg om tre områder: Moderne norsk idéhistorie knyttet opp til bistand, utenrikspolitikk og integrering; britisk kolonihistorie med særlig søkelys på Afrika og Nilområdet; og verdenshistorie med fokus på fremveksten av den moderne verden og om forholdet mellom mennesket og vann. Han står også bak en rekke dokumentarfilmer.

Felles for de sju bøkene er at alle kaster et uvanlig og kritisk lys på svært sentrale samfunnsspørsmål i dag ved å plassere dem i en større historisk sammenheng. I tillegg er de originale og motstrøms, de er alle uavhengige av politiske bindinger og hensyn, og de er fulle av konkrete historier som ellers ikke er blitt fortalt.

Terje Tvedt er professorforfatter og dokumentarfilmskaper. Han har særlig forsket og formidlet norsk bistands- og migrasjonshistorie, Afrika- og globalhistorie og særlig vannressursers betydning kulturer.

Oversikt Terje Tvedts arbeider: 
https://tvedt.w.uib.no/curriculum-vitae/

Terje Tvedt Youtube-kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCA6IbXwI8kF-GzputhX0dIQ

EPISODENE:

Terje Tvedt | 7 Bøker Mot Strømmen (1:7) | Bilder av “De Andre”. Om utviklingslandene i bistandsepoken.

Se hele episoden her: https://youtu.be/PX7AVT9UbTs

Episode 1: “Bilder Av “De Andre”: Om Utviklingslandene i Bistandsepoken” ble beskrevet av NRKs anmelder som «en av de mest illojale bøkene som er utgitt i Norge på lenge» og VG slo opp på førstesiden at det var en «bokbombe mot utviklingshjelp». Den rystet offentligheten da den kom ut, men samtalen tar utgangspunkt i at boken handlet om mer enn u-hjelp. Vi går gjennom hvordan den søkte å forklare hvordan våre perspektiver på verden formes; hvordan de «faller på plass» på ulike tidspunkter i historien, og hvordan akkurat bistandsepoken formet nordmenns syn på verden.

Terje Tvedt | 7 Bøker Mot Strømmen (2:7) | En reise i vannets historie 

Se hele episoden her: https://youtu.be/llILE5EHFRY

Episode 2: En Reise i Vannets Historie. Vi snakker om en bok som fortalte en ny historie om verdensutviklingen ved å gjøre ferskvannet til akse og ståsted, og ved at Tvedt reiste til 25 land på jakt etter vannets rolle. Hva innebærer det for forskning og selve synet på samfunn å trekke naturen inn i sentrum på denne måten? Kan religioners historie studeres i dette perspektivet? Lyktes forfatteren i målet om å bryte ut av bistandens u-landsbilder og fordomsfulle stereotypier?

Terje Tvedt | 7 Bøker Mot Strømmen (3:7) | Verdensbilder og selvbilder: en humanitær stormakts intellektuelle historie

Se hele episoden her: https://youtu.be/tx4eKuqZKpU

Episode 3: Verdensbilder og Selvbilder Vi diskuterer Tvedts analyse av hvordan et lite lands intellektuelle sjikt ble påvirket av at den politiske ledelsen bestemte seg for å bli verdensmester i bistand og verdens fredsmekler, og søkte å mobilisere befolkningen bak denne strategien. Vi snakker om den forståelsen av menneskerettighetene, fredspolitikken, og terrorisme som ble dominerende og går inn på noen av bokens begreper, blant annet «den kosmopolitiske narsissist».

Terje Tvedt | 7 Bøker Mot Strømmen (4:7) | Utviklingshjelp, Utenrikspolitikk og Makt. Den Norske Modellen

Se hele episoden her: https://youtu.be/sQvYG9e-Pe8

Episode 4: Utviklingshjelp, Utenrikspolitikk & Makt (Maktutredningen) Terje Tvedt ønsket å gjøre noen ingen hadde gjort før: Å studere Den norske samaritan som maktfigur. Vi snakker om hva det innebærer å studere maktutøvelse der den er minst høyrøstet, og dermed kanskje mest oversett og følgelig verken anerkjent eller forstått. Vi diskuterer hvordan politikkfeltet påvirket landets institusjonelle arkitektur og nasjonens danning, og Tvedt forklarer hva han la i noen av bokens nøkkelbegreper som det nasjonale godhetsregimet, fordelingskorporativisme, innsidehjelp, stedfortredermakt og elitesirkulasjon.

Terje Tvedt | 7 Bøker Mot Strømmen (5:7) | Nilen – Historiens elv

Se hele episoden her: https://youtu.be/ulANYiUtc7E

Episode 5: Nilen – Historiens elv Vi snakker her om en bok der Tvedt rett og slett gjør en elv til historiens hovedperson; samtalen dreier seg altså om en fascinerende elvs stormfulle biografi over 5000 år. Hvordan søkte Tvedt å disponere en bok som både er en samtidig reiseskildring oppover elven, mot strømmen, og en historiebok om en definerende geografisk struktur som mennesket har prøvd å utnytte og kontrollere siden tidenes morgen? Vi snakker også om rollen til verdens lengste elv i imperiers historie, og i samtidens storpolitikk.

Terje Tvedt | 7 Bøker Mot Strømmen (6:7) | Det Internasjonale Gjennombruddet: Fra “Ettpartistat” til Flerkulturell Stat

Se hele episoden her: https://youtu.be/MHwXE_wsb1w

Episode 6: “Det Internasjonale Gjennombruddet” ble en av det siste tiårets aller mest debatterte fagbøker. Tvedt ble beskyldt for å være rasist, konspiratoriker, umoralsk, løgner og etnonasjonalist. Fem år etter at den ble utgitt kan den kanskje diskuteres mer balansert? For hva mente han med å skrive denne boken, hvorfor skrev han den slik han gjorde, og hva fant han ut? Og hva la han i begreper som siden har gått inn i det norske språket, som «godhetstyranni», «det internasjonale gjennombruddet» og «det humanitær-politiske kompleks»?

Terje Tvedt | 7 Bøker Mot Strømmen (7:7) | Verdenshistorie. Med fortiden som speil. 

Se hele episoden her: https://youtu.be/LptwBxHDiKE

Episode 7: Verdenshistorie: Med Fortiden Som Speil. Denne boken om verdenshistorie er en av de mest solgte bøkene skrevet av en forsker i Norge. Så hva var bakgrunnen for den, hvilke valg gjorde han når det gjaldt tema og problemstillinger, og hva uttrykker den når det gjelder syn på forholdet mellom fortid og nåtid og betydningen av historien generelt? Vi snakker også om de første sivilisasjonen og om kontroversielle spørsmål som imperienes historie, det osmanske riket og Ming-dynastiet, om USA og Kinas historie og om teorien om at det blir krig mellom dem, og om den historisk sett nye ideen om at politikere kan styre over isbreenes smelting.

Leave a Reply